Registre de sol·licitants

Estructura organitzativa

Perfil del contractant

Prestacions econòmiques d'urgència especial

Són ajuts a fons perdut de caràcter personal per fer front a rebuts de lloguer impagats o quotes d'amortització hipotecària i s'atorguen per atendre situacions d'especial urgència a fi de garantir la permanència continuada a l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.

Per més informació cliqueu sobre cadascun dels ajuts.Informació i recepció de documentació

Pla de Besòs, SA

Oficina Local d’Habitatge

UBICACIÓ
Carrer del Mar, núm. 8 entl.
08930 Sant Adrià de Besòs

Telèfon : 93 462 65 51 / 93 462 65 50
FAX : 93 462 05 69
Correu electrònic :

 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal