Registre de sol·licitants

Estructura organitzativa

Perfil del contractant

Prestacions permanents per al pagament del lloguer "Lloguer just"

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer  de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere .
Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits.


* Renovacions de les prestacions lloguer 2017 ( Prestacions LJ, LR, LN LE) * TANCADA


Pla de Besòs, SA

Oficina Local d’Habitatge

UBICACIÓ
Carrer del Mar, núm. 8 entl.
08930 Sant Adrià de Besòs

Telèfon : 93 462 65 51 / 93 462 65 50
FAX : 93 462 05 69
Correu electrònic :TRAMITACIÓ I GESTIÓ

Per més informació cliqueu aquí.


 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal