Registre de sol·licitants

Estructura organitzativa

Perfil del contractant

JUNTA GENERAL
La Junta General d’Accionistes és l’òrgan superior de Pla de Besòs, SAU - Oficina Local d'Habitatge. És el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs qui exercirà les seves funcions.


CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Al Consell d’Administració li correspon la direcció i administració de la societat. Està integrat per quinze membres:

  • Nou representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Il·lm Joan Callau i Bartolí
Alcalde-President
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Juan Carlos Ramos Sánchez
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Oscar Marjalizo Hernández
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Basilio Perona Cortés
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Gregorio Belmonte Ferrer
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sra. Isabel Marcuello García
Regidora
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Rubén Arenas García
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Jesús Ángel García Bragado
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Francesc Xavier Solei i Manuel
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

  • Dos representants de la Generalitat de Catalunya

Francesc Iglesies i Riumalló
Departament de Treball, Afers socials i Família.
Generalitat de Catalunya

Jaume Fornt i Paradell
Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge.
Generalitat de Catalunya

  • Un representant del Govern Central de l’Estat Espanyol

Sr. Luís Miguel de la Fuente Mochales
Director de l’Àrea Funcional de Foment de la Delegació del Govern a Catalunya.
Govern Central de l’Estat Espanyol

  • Un representant del Consell Comarcal del Barcelonès

Sr. Francesc Xavier Soley  i Manuel
Conseller Comarcal
Consell Comarcal del Barcelonès

  • Un representant de l’Ajuntament de Barcelona

Sr. Javier Burón Cuadrado
Gerent d'Habitatge
Ajuntament de Barcelona

  • Un representant de l’Associació de Veïns del barri de La Mina

Sr. Francisco Hernández Jiménez
President de l’Associació de Veïns del barri de la Mina
Associació de Veïns del barri de La Mina

  • Secretari

Sr. Josep Reverendo Carbonell
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

  • Asistents

Sr. Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sra. Àngels Franch Fornós
Directora de programes

 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal