informació per a SOL·LICITANTS

  • Estar empadronat a Sant Adrià de Besòs. 
  • Ser major d'edat.
  • Estar inscrit al Registre de Sol·licitants.