JUNTA GENERAL
La Junta General d’Accionistes és l’òrgan superior de Pla de Besòs, SAU - Oficina Local d'Habitatge. És el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs qui exercirà les seves funcions.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Al Consell d’Administració li correspon la direcció i administració de la societat. Està integrat per quinze membres:

Nou representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Il·lm Joan Callau i Bartolí
Alcalde-President
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Juan Carlos Ramos Sánchez
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Oscar Marjalizo Hernández
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Basilio Perona Cortés
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Gregorio Belmonte Ferrer
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sra. Isabel Marcuello García
Regidora
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Rubén Arenas García
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Jesús Ángel García Bragado
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Sr. Francesc Xavier Solei i Manuel
Regidor
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Dos representants de la Generalitat de Catalunya
Francesc Iglesies i Riumalló
Departament de Treball, Afers socials i Família.
Generalitat de Catalunya

Jaume Fornt i Paradell
Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge.
Generalitat de Catalunya

Un representant del Govern Central de l’Estat Espanyol
Sr. Luís Miguel de la Fuente Mochales
Director de l’Àrea Funcional de Foment de la Delegació del Govern a Catalunya.
Govern Central de l’Estat Espanyol

Un representant del Consell Comarcal del Barcelonès
Sr. Francesc Xavier Soley i Manuel
Conseller Comarcal
Consell Comarcal del Barcelonès

Un representant de l’Ajuntament de Barcelona
Sr. Javier Burón Cuadrado
Gerent d'Habitatge
Ajuntament de Barcelona

Un representant de l’Associació de Veïns del barri de La Mina
Sr. Francisco Hernández Jiménez
President de l’Associació de Veïns del barri de la Mina
Associació de Veïns del barri de La Mina

Secretari
Sr. Josep Reverendo Carbonell
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Asistents
Sr. Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sra. Àngels Franch Fornós
Directora de programes.

descàrregaEstatuts.pdf