AJUTS A LA REHABILITACIÓ DE BALCONS

Actuacions destinades a la conservació i rehabilitació de les deficiències relatives a l’estat de conservació dels fonaments, de l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, d’immobles plurifamiliars destinats principalment a residència habitual i permanent, al municipi de Sant Adrià de Besòs

CONSORCI METROPOLITÀ DE L'HABITATGE

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Subvenció i ajuts de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

(Pendent)

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

Convocatòria DOGC Núm. 8556

Convocatòria ajuts en forma de préstecs a comunitats per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges.

Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

Línia de préstecs convinguda entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) Per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

Préstecs comunitat de veïns

Préstecs per finançar les obres de manteniment estructural, accessibilitat i eficiència energètica en comunitats de veïns.