AJUTS A LA REHABILITACIÓ DE BALCONS

Actuacions destinades a la conservació i rehabilitació de les deficiències relatives a l’estat de conservació dels fonaments, de l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, d’immobles plurifamiliars destinats principalment a residència habitual i permanent, al municipi de Sant Adrià de Besòs

CONSORCI METROPOLITÀ DE L'HABITATGE

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Subvenció i ajuts de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

(Pendent)