Perfil del contractant

El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual de Pla de Besòs, SA, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació i documentació dels seus diferents expedients de contractació.

Instruccions internes de contractació adaptats TRLCSP

Licitació

Servei de manteniment d' aparells elevadors al Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Licitació

Contracte d'assegurances dels immobles de protecció oficial del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs

Adjudicació definitiva

Servei de manteniment d'aparells elevadors al Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Adjudicació definitiva

Servei d'assegurances dels habitatges de protecció oficial del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.