Programa Reallotgem.cat

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya impulsa l'arrendament d'habitatges de propietat privada que estiguin buits per tal de poder-hi allotjar persones en situació d'emergència econòmica i social. Gràcies al projecte Reallotgem.cat es cedeix l'ús dels pisos a persones que hagin obtingut proposta favorable d'adjudicació d'habitatge per part de la Mesa d'emergències de Catalunya o municipal, si és el cas, que estiguin pendents de reallotjament.

Com a mesura transitòria, el programa també contempla la possibilitat de llogar establiments hotelers en la modalitat d'hotels apartament.

Si teniu un habitatge en propietat i voleu donar-li un ús social, l'Agència de l'Habitatge us el pot arrendar per cinc anys i el preu de lloguer s’estipula en base a l’índex de referència de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. S’ha de tenir en compte que segons la Resolució 3596/2022, l'import mensual màxim de la renta de l'habitatge no pot ser superior a 900 euros en l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental).
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a través de l'Oficina Local d'Habitatge, col·labora amb l’Agència de l’Habitatge en aquest programa.

Podeu trobar més informació en l'Agència d'Habitatge de Catalunya fent clic aquí.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

  1. Destinar a lloguer social habitatges de propietat privada o apartaments
  2. Incrementar la dotació d'habitatge social per posar a disposició de les meses d'emergències
  3. Facilitar el reallotjament de les persones en situació d'emergència econòmica i social procedents de la Mesa d'emergències de Catalunya o municipal

PERSONES DESTINATÀRIES DEL PROGRAMA

  • Persones propietàries d'habitatges al municipi
  • Complementàriament, establiments hotelers en la modalitat d'hotels apartament