seu electrònica

Perfil del contractant

El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual de Pla de Besòs, SA, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació i documentació dels seus diferents expedients de contractació.

Més informació

Llei de transparència

La regulació de conceptes com transparència, accés a la informació, bon govern i govern obert, neix de la necessitat de donar eines als ciutadans destinataris finals dels serveis públics d’interès general.

Més informació

Estructura organitzativa

Estructura organitzativa de Pla de Besòs, informació sobre càrrecs, junta general, consell d'administració i estatuts.


Més informació