Registre de Sol·licitants

El Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial (HPO) de Barcelona és el registre en què s’han d’inscriure les persones que volen accedir a un habitatge de protecció oficial a Barcelona. 

Promocions a Sant Adrià de Besòs

Consulta totes les promocions tancades i vigents dins del terme municipal de Sant Adrià de Besòs.

Notificacions i anuncis del Registre de Sol·licitants

En aquest espai s'incorporaran les notificacions i anuncis que es derivin de la gestió del Registre de Sol·licitants d'HPO i dels procediments d'adjudicació