Nom:

Licitació del contracte d'assegurances dels immobles de protecció oficial del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Codi d'expedient:  SS-001/19
Tipus d'expedient:  Ordinàri
Tipus de contracte:  Serveis
Procediment de licitació:  Obert
Pressupost bàsic de licitació:  92.750,00€ exclòs IVA.
Valor estimat de contracte:  185.500,00 €, exclòs IVA.
Termini d'execució:  Del 30 de juny de 2019 al 30 de juny de 2021.
Termini de presentació de les ofertes:  12 hores del 23 d'abril de 2019.
Data de obertura de pliques:  13 hores del 23 d'abril de 2019
Obertura sobre C: Divendres 10 de maig a les 12 del matí.

 

Descàrrega de documentació
Plec de clàusules administratives.pdf
Plec de prescripcions tècniques.pdf
Ànnex 1.docx
Ànnex 2.docx
BOP.pdf
DOGC.pdf
Informe de siniestralitat.pdf
Informe valoració memòries tècniques d'ofertes.pdf
Informe valoració criteris automàtics.pdf
Acta Obertura A y B.pdf
Acta Obertura C.pdf
Resolució Adjudicació definitiva.pdf