Nom:

Servei de manteniment d' aparells elevadors al Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Codi d'expedient:  SS-002/18
Tipus d'expedient:  Ordinàri
Tipus de contracte:  Serveis
Procediment de licitació:  Obert harmonitzat
Pressupost bàsic de licitació:  240.124,11€ exclòs IVA.
Valor estimat de contracte:  480.248,22 €, exclòs IVA.
Termini d'execució:  De l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.
Termini de presentació de les ofertes:  14 hores del 3 de gener de 2019.
Data de publicació del anunci de licitació:  30 de novembre de 2018
Data obertura sobre 2 (public):  10 hores del 4 de gener de 2019
Obertura sobre 3 (public): 10:30 hores del 14 de gener de 2019

 

Descàrrega de documentació
Plec de clàusules administratives.pdf
Plec de prescripcions tècniques.pdf
Document Europeu Únic de contractació.pdf
Ànnex A.docx
Ànnex 1.docx
Ànnex 2.docx
Ànnex 3.docx
Informe justificatiu.pdf
Resolució d'aprovació.pdf
Resolució d'adjudicació.pdf