JUNTA GENERAL
 La Junta General d’Accionistes és l’òrgan superior de Pla de Besòs, SAU - Oficina Local d'Habitatge. És el   Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs qui exercirà les seves funcions.

 

 CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 
 Al Consell d’Administració li correspon la direcció i administració de la societat. Està integrat per quinze   membres:

  • Nou representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Il·lma Filomenta Cañete Carrillo
 Alcaldessa-Presidenta

 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sr. Andrés Pozo Cueto
 Regidor

 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sr. Rubén Arenas García
 Regidor
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sr. Jordi Borras Vivo
 Regidor
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sr. Pedro Sánchez Álvarez
 Regidor
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sr. Oscar Marjalizo Hernández
 Regidor
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sra. Irene Aldabert González
 Regidora
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sr. Gregorio Camacho Alcalde
 Regidor
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sra. Isabel Marcuello García
 Regidora
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 

  • Dos representants de la Generalitat de Catalunya

 
Sra. Anna Figueras i Ibañez

 Departament de Drets socials 
 Generalitat de Catalunya

 Sr. Jaume Fornt i Paradell
 Departament de Territori i Sostenibilitat.
 Generalitat de Catalunya

 

  • Un representant del Govern Central de l’Estat Espanyol

 Sr. Carlos Prieto Gómez
 Subdelegat del Govern a Barcelona.

 Govern Central de l’Estat Espanyol

 

  • Un representant de Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

  Pendent de nomenament

  • Un representant de l’Ajuntament de Barcelona

 Sr. Javier Burón Cuadrado
 Gerent d'Habitatge

 Ajuntament de Barcelona

 

  • Un representant de l’Associació de Veïns del barri de La Mina

 Sra. Antonia Hinojosa Cobo
 Socia de l’Associació de Veïns del barri de la Mina

 Associació de Veïns del barri de La Mina

 

  • Secretari

 Sr. Josep Reverendo Carbonell
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 

  • Asistents

 Sr. Juan Luis Rosique Pérez
 Gerent

 Sr. Víctor Díaz Gallardo
 Director de programes