JUNTA GENERAL
 La Junta General d’Accionistes és l’òrgan superior de Pla de Besòs, SAU - Oficina Local d'Habitatge. És el   Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs qui exercirà les seves funcions.

 

 CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 
 Al Consell d’Administració li correspon la direcció i administració de la societat. Està integrat per quinze   membres:

  • Nou representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Il·lm Joan Callau i Bartolí
 Alcalde-President

 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sra. Ruth Soto García
 Regidora

 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sr. Oscar Marjalizo Hernández
 Regidor
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sr. Alejandro Benito Otero
 Regidor
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sr. Gregorio Belmonte Ferrer 
 Regidor
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sra. Isabel Marcuello García
 Regidora
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sr. Rubén Arenas García
 Regidor
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sr. Jesús Ángel García Bragado
 Regidor
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 Sr. Francesc Xavier Solei i Manuel 
 Regidor
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

  • Dos representants de la Generalitat de Catalunya

 Francesc Iglesies i Riumalló 
 Departament de Treball, Afers socials i Família. 
 Generalitat de Catalunya

 Judith Gifreu Font
 Departament de Territori i Sostenibilitat.
 Generalitat de Catalunya

  • Un representant del Govern Central de l’Estat Espanyol

 Sr. Luís Miguel de la Fuente Mochales
 Director de l’Àrea Funcional de Foment de la Delegació del Govern a Catalunya.

 Govern Central de l’Estat Espanyol

  • Un representant del Consell Comarcal del Barcelonès

 

 Pendent de nomenament

  • Un representant de l’Ajuntament de Barcelona

 Sr. Javier Burón Cuadrado
 Gerent d'Habitatge

 Ajuntament de Barcelona

  • Un representant de l’Associació de Veïns del barri de La Mina

 Sr. Francisco Hernández Jiménez
 President de l’Associació de Veïns del barri de la Mina

 Associació de Veïns del barri de La Mina

  • Secretari

 Sr. Josep Reverendo Carbonell
 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

  • Asistents

 Sr. Juan Luis Rosique Pérez
 Gerent

 Sr. Víctor Díaz Gallardo
 Director de programes