Nom: Servei de manteniment d' aparells elevadors al Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.
Codi d'expedient: SS-001/16
Tipus d'expedient: Ordinàri
Tipus de contracte: Serveis
Procediment de licitació:  Obert harmonitzat
Pressupost bàsic de licitació: 254.174,17€
Durada del contracte:  1 any.
Valor estimat de contracte: 508.348,34 €
Data signatura de contractes:  1 de març de 2017
Import d'adjudicació definitiva:  1er lot 78.337,20 € IVA exclòs // 2n lot 77.745 € IVA exclòs // 3er lot 64.882,20 € IVA exclòs //
Dades empreses adjudicataries:  1er lot Ascensores MAR SL // 2n lot Ascensores MAR SL // 3er lot Ascensores MAR SL //