Nom:

Licitació del contracte d'assegurances dels immobles de protecció oficial del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs

Codi d'expedient:  SS-001/17
Tipus d'expedient:  Ordinàri
Tipus de contracte:  Serveis
Procediment de licitació:  Obert
Pressupost bàsic de licitació:  92.558,55€
Valor estimat de contracte:  185.117,10€
Termini d'execució:  Del 30 de juny de 2017 al 30 de juny de 2018.
Termini de presentació de les ofertes:  9 hores del 13 de juny de 2017.
Data de publicació del anunci de licitació:  12 de maig de 2017
Data obertura de pliques:  13 hores del 13 de juny de 2017 a Pla de Besòs

 

Descàrrega de documentació
Plec de clàusules administratives.pdf
Plec de prescripcions tècniques.pdf
Ànnex A i B.docx
Ànnex C.pdf
Ànnex 1.pdf