Nom: Servei de manteniment d' aparells elevadors al Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.
Codi d'expedient:  SS-001/16
Tipus d'expedient:  Ordinàri
Tipus de contracte:  Serveis
Procediment de licitació:  Obert harmonitzat
Pressupost bàsic de licitació:  254.174,17€
Valor estimat de contracte:  508.348,34 €
Termini de presentació de les ofertes:  13 hores del 7 de desembre de 2016.
Lloc de presentació d'ofertes:  dependències de Pla de Besòs Carrer del Mar 8, entlo Sant Adrià de Besòs.
Data de publicació del anunci de licitació:  28 d'octubre de 2016 anunci al DOUE
Data obertura de pliques:  10 hores del 9 de desembre de 2016 a les dependències de Pla de Besòs Carrer del Mar 8, entlo Sant Adrià de Besòs.

 

Documentació
Plec de clàusules administratives.pdf
Plec de prescripcions tècniques.pdf
Ànnex A.docx
Ànnex B.docx
Ànnex C.pdf
DOUE.pdf
Notificació Kone Elevadores S.A. (publicat data 17-01-2017 13:02)
Resolució d'adjudicació (publicat 03-02-2017 11:22)